บรรยากาศที่พัก

ภูอาบหมอก รีสอร์ท
มีทะเลหมอกปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา ให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ กับสายลมเย็นๆ กับอุณภูมิที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ในพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 900 เมตร. โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่นี่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา มีอากาศบริสุทธิ์เหมาะกับการพักผ่อน