ติดต่อเรา

ภูอาบหมอก รีสอร์ท
เว็บไซต์ : www.phuaabmhok.com
ที่ตั้ง : 192 บ้านกนกงาม ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : จองที่พัก 089-436-9426(DTAC), 089-016-9542(AIS) (เวลาทำการ 8:00 – 21:00)
อีเมล์ : phuaabmhok@gmail.com
การเดินทาง
จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ออกจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางอำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ผ่านตำบลนางั่ว ให้เลี้ยวซ้ายสู่อำเภอเขาค้อ ตามทางหลวงหมายเลข 2258 ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร จะถึงสี่แยกรื่นฤดี ให้เลี้ยวขวา ตามทางหลวงหมายเลข 2196 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าภูอาบหมอกรีสอร์ทให้เลี้ยวซ้ายลงไปตามทางถนนคอนกรีตประมาณ 700 เมตร
จากจังหวัดพิษณุโลก ตามทางหลวงหมายเลข 12 มุ่งสู่อำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาน 100 กิโลเมตร จะถึงสามแยกแคมป์สน ใหเเลี้ยวขวาสู่อำเภอเขาค้อ ให้เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2196 เข้าสู่ตัวอำเภอเขาค้อ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าภูอาบหมอกรีสอร์ท ให้เลี้ยวขวาลงไปตามทางถนนคอนกรีตประมาณ 700 เมตร
จากจังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงสี่แยกพ่อขุนผาเมื่อง อำเภอหล่มสัก ให้มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก ระยะทางจากสี่แยกพ่อขุนผาเมืองประมาน 30 กิโลเมตร จะถึงสามแยกแคมป์สน ให้เเลี้ยวซ้ายสู่อำเภอเขาค้อ ตามทางหลวงหมายเลข 2196 เข้าสู่ตัวอำเภอเขาค้อ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าภูอาบหมอกรีสอร์ท ให้เลี้ยวขวาลงไปตามทางถนนคอนกรีตประมาณ 700 เมตร
จุดสังเกตุทางเข้ารีสอร์ท อยู่ตรงกันข้ามสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ตรงกับหลักกิโลเมตรที่ 32
แผนที่ Google Map ภูอาบหมอก รีสอร์ท