Welcome

ภูอาบหมอก รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านพักสบายๆ  มีทัศนียภาพที่สวยงาม สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเขาค้อ มีทะเลหมอกปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา ให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ มีอากาศบริสุทธิ์เหมาะกับการพักผ่อน… ยามเย็นชมพระอาทิตย์ตกเย็นตกดินยามค่ำคืนชมดาวบนดิน